مطالعه بازار

هدف:
بررسی علمی شرکت‌ها برای حضور دقیق‌تر و کم ریسک‌تر در بازار ترکیه

کارگزاران تایید صلاحیت شده:

شرکت توسعه ارتباطات اقتصادی ایلیا

شرکت بین‌المللی مشاوره مدیریت ایلیا از سال ۱۳۸۶ به ارائه خدمات حرفه‌ای پژوهش و مشاوره می‌پردازد.

باور مجموعه ایلیا بر آن است که یک شرکت مشاوره مدیریت نظام‌مند و حرفه‌ای می‌تواند برای کشورمان ایران ارزش‌آفرین باشد و با داشتن نیت، فرهنگ و تیمی منسجم در مسیر تحقق آن گام بردارد. این موضوع را می‌توان مهم‌ترین وجه تمایز ایلیا دانست.

از طرف دیگر ایلیا، مشاور توانمند را فراتر از یک راهنمای صرف می‌داند و برای تحقق اهداف و نتایج در کنار کارفرمایان ارزشمند خود قرار می‌گیرد.

ایلیا با توجه به داشتن تیمی متخصص از حوزه‌های مرتبط با کسب‌وکار و دیتا، قابلیت انجام پروژه‌های تحقیقاتی و اجرایی در حوزه‌های استراتژی،‌ تحقیقات بازار، منابع انسانی و هوشمندسازی کسب‌وکار را دارد.

تحقیق بازار:

تحقیقات بازار فرآیندی است که طی آن، داده‌هایی جمع‌آوری و تحلیل می شود که بتوان در همه انواع تصمیم‌گیری‌ چه استراتژیک چه تاکتیکی و چه عملیاتی، از آن‌ها استفاده کرد و در مسیر رسیدن به اهداف سازمانی،‌ با حس اطمینان بیشتری رو به جلو حرکت کرد.

شرکت‌های ایرانی برای ورود به بازار ترکیه با دغدغه‌ها و ابهامات بسیاری مواجه هستند. این ابهامات نظیر مناسب بودن بازار ترکیه برای کسب و کار آنها، وضعیت بازار ترکیه در حوزه فعالیت ‌آنها، قوانین تاثیرگذار بر کسب و کار، وضعیت شرکت‌های رقیب محلی، مشتریان احتمالی، شرکای تجاری بالقوه و از این قبیل، نیازمند انجام مطالعات و پژوهش های کاربردی است. نتیجه این مطالعات می تواند کمک شایانی به تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و عملیاتی شرکت ها داشته باشد.

از این رو، کارگزاران مورد تایید  در صدد است شما را در پاسخگویی به این سوالات و آشنایی بیشتر شما با بازار کشور ترکیه، همراهی کند.

دسته بندی خدمات:

بر اساس روش تحقیق:

 • تحقیق بازار کلی ثانویه (مطالعات کتابخانه‌ای)
 • تحقیق بازار سفارشی ثانویه
 • تحقیق بازار اولیه (مطالعات میدانی)
 • تحقیقات کامل (شامل هر دو تحقیق اولیه و ثانویه)
 • خدمات مشاوره کسب و کار بر اساس نتیجه تحقیقات

بر اساس سرفصل‌های کلی:

 • نگاه کلی به بازار
 • -تحلیل بازار و محیط پیرامون
 • شناسایی و تحلیل مشتریان/بازار هدف
 • شناسایی و تحلیل رقبا
 • مطالعه برای استراتژی و برنامه‌ریزی
 • مطالعه برای نوآوری و تکنولوژی مرتبط
 • مطالعه و تحلیل وضعیت اقتصادی