فضای اختصاصی و دایمی برای شرکت‌هایی است که حداکثر یک نفر را در ترکیه مستقر خواهند نمود. این دفترها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ضمن حفظ حریم اختصاصی، دسترسی به محیط کار گروهی نیز وجود داشته باشد. امکانات این نوع دفتر به شرح زیر است:

 • دفتر کار اختصاصی برای یک نفر
 • تجهیزات اداری (میز، صندلی)
 • لوگو و نام شرکت
 • امکان استفاده از سالن جلسات شش نفره در حد 2 ساعت در ماه
 • امکان استفاده از سالن کنفرانس بیست نفره در حد 1 ساعت در ماه
 • اینترنت، برق، آب مصرفی رایگان
 • قهوه، چای، آب و اسنک روزانه رایگان
 • پذیرش بسته پستی
 • آدرس پستی جهت ثبت احتمالی شرکت
 • شماره تلفن اختصاصی به همراه پاسخگویی مرکزی با نام شرکت شما به زبان ترکی و انگلیسی (حتی در زمان عدم حضور)
 • استفاده از خدمات شبکه سازی و بازاریابی خانه نوآوری
 • امکان استفاده از فضاهای اشتراکی (لابی، پذیرش مهمان و …)

دفتر تک‌نفره

دفتر اختصاصی

فضای اختصاصی و دایمی برای شرکت‌هایی پیش بینی شده است که تیمی دو تا 4 نفره را در ترکیه مستقر می‌کنند یا نیاز به فضای بزرگتر و لوکس‌تری دارند.
امکانات این نوع دفاتر عبارت است از:

 • دفتر کار اختصاصی برای دو تا 4 نفر
 • امکان انتخاب بین دو میز و مبلمان یا 4 میز کار
 • فضای کاملا اخصاصی با متراژ 15 تا 20 متر مربع
 • امکان انتخاب از بین اتاق‌های ارای بالکن اختصاصی
 • تجهیزات اداری (میز، صندلی)
 • لوگو و نام شرکت
 • امکان استفاده از سالن جلسات شش نفره در حد 6 ساعت در ماه
 • امکان استفاده از سالن کنفرانس بیست نفره در حد 2 ساعت در ماه
 • اینترنت، برق، آب مصرفی رایگان
 • قهوه، چای، آب و اسنک روزانه رایگان
 • پذیرش بسته پستی
 • آدرس پستی جهت ثبت احتمالی شرکت
 • شماره تلفن اختصاصی به همراه پاسخگویی مرکزی با نام شرکت شما به زبان ترکی و انگلیسی (حتی در زمان عدم حضور)
 • استفاده از خدمات شبکه سازی و بازاریابی خانه نوآوری
 • امکان استفاده از فضاهای اشتراکی (لابی، پذیرش مهمان و …)

فضای کار اشتراکی مناسب افراد، استارتاپ‌ها و شرکت‌هایی است که حضور در محیط‌های کار تیمی را ترجیح می‌دهند و نیازی به فضای اختصاصی ندارند.

خدمات فضای کار اشتراکی به شرح زیر است:

 • فضای کار اشتراکی برای یک نفر
 • تجهیزات اداری (میز، صندلی)
 • امکان استفاده از سالن جلسات شش نفره در حد 1 ساعت در ماه
 • اینترنت، برق، آب مصرفی رایگان
 • قهوه، چای، آب و اسنک روزانه رایگان
 • پذیرش بسته پستی به آدرس خانه نوآوری
 • استفاده از خدمات شبکه سازی و بازاریابی خانه نوآوری

فضای کار اشتراکی

دفتر مجازی

شرکت‌ها یا استارتاپ‌هایی که نیاز به دسترسی به بازار بین المللی، ریبرند محصولات و خدمات یا شروع حضور در بازار ترکیه دارند، می‌توانند از خدمت دفتر مجازی خانه نوآوری و فناوری ایران استفاده نمایند. این خدمت شامل خدمات زیر است:

 
 • شماره تلفن ثابت اختصاصی در ترکیه
 • مرکز پاسخگویی تلفن به زبان ترکی به نام شرکت شما
 • آدرس پستی استانبول
 • دریافت بسته پستی در استانبول

“مرکز تعاملات بین‌الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری” و “صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری” به عنوان حامیان مرکز 70% از هزینه حضور شرکت‌ها در خانه نوآوری و فناوری استانبول را تا سقف سالیانه 500 میلیون ریال مورد حمایت بلاعوض قرار می‌دهند.