• دفتر کار 17 تا 24 متر اختصاصی
 • تعداد نفرات 4 تا 6 نفر 
 • حداقل زمان قرارداد 6 ماه 
 • تجهیزات اداری، میز و صندلی
 • امکان استفاده 4 ساعت در ماه از سالن جلسات 8 نفره
 • برق، آب، گرمایش و اینترنت پرسرعت رایگان
 • قهوه، چای، آب و اسنک روزانه رایگان
 • پذیرش بسته پستی
 • امکان استفاده از فضاهای اشتراکی IHIT 
 • پاسخگویی تلفن به زبان ترکی و انگلیسی

دفتر اختصاصی

 • دفتر کار اختصاصی برای یک نفر
 • حداقل زمان قرارداد 6 ماه
 • میز، صندلی و کتابخانه کوچک
 • امکان استفاده از سالن جلسات 8 نفره در ماه
 • برق، آب، گرمایش و اینترنت پرسرعت رایگان
 • قهوه، چای، آب و اسنک روزانه رایگان
 • پذیرش بسته پستی
 • امکان استفاده از فضاهای اشتراکی IHIT
 • پاسخگویی تلفن به زبان ترکی و انگلیسی

دفتر یک نفره

 • فضای کار برای یک نفر
 • ثبت شرکت (رایگان)
 • آدرس پستی اختصاصی
 • حداقل زمان قرارداد 6 ماه 
 • میز و صندلی اداری
 • امکان استفاده از سالن جلسات 8 نفره در ماه 
 •  برق، آب، گرمایش و اینترنت پرسرعت رایگان
 • قهوه، چای، آب و اسنک روزانه رایگان
 • پذیرش بسته پستی
 • امکان استفاده از فضاهای اشتراکی IHIT
 • پاسخگویی تلفن به زبان ترکی و انگلیسی

میز اختصاصی

ثبت شرکت

فضای مجازی برای افراد حقیقی و حقوقی که در کشور ترکیه مستقر نیستند و می‌خواهند از آدرس رسمی IHIT جهت موارد ثبتی استفاده نمایند در نظر گرفته شده است.

 

امکانات فضای مجازی

پذیرش بسته پستی

امکان استفاده از آدرس IHIT

فضای مجازی (آدرس)​

حداکثر 25 نفر
هزینه تجهیزات مانند سیستم تصویری و صوتی جداگانه محاسبه می شود.
پذیرایی: چای، قهوه و اسنک

سالن رویداد و جلسات

حداکثر 10 نفر
پذیرایی: چای ، قهوه و اسنک

اتاق جلسه

اگر از خدمات خانه نوآوری و فناوری استانبول استفاده می‌کنید و به محلی امن به عنوان انبار مستقیم نیاز دارید،
ما فضای امنی را برای حفظ موقت کالاها، اقلام تبلیغاتی و متعلقات شما پیش‌بینی کرده‌ایم که می‌توانید به صورت ماهیانه از آن استفاده کنید.

انبار موقت

اگر از خدمات خانه نوآوری و فناوری استانبول استفاده می‌کنید و به محلی امن به عنوان انبار مستقیم نیاز دارید،
ما فضای امنی را برای حفظ موقت کالاها، اقلام تبلیغاتی و متعلقات شما پیش‌بینی کرده‌ایم که می‌توانید به صورت ماهیانه از آن استفاده کنید.

انبار موقت