پیش از حضور در بازار ترکیه، کارشناسان و مشاوران خانه نوآوری و فناوری استانبول آماده ارائه مشاوره‌های تخصصی جهت رفع ابهام‌ها و مشکلات شما در بازار بین‌المللی هستند.

مشاوره عمومی

1- مشاوره اقامتی

2- مشاوره ثبتی و حقوقی

 

مشاوره صادرات و واردات محصول

1- مشاوره صادرات

2- مشاوره واردات

 

مشاوره فرآیند دیجیتال

1- بررسی نیازهای دیجیتال

2- مشاوره تطبیق محصول نرم افزاری با بازار ترکیه

 

مشاوره تخصصی

1- مشاوره صنعتی

2- مشاوره فناوری

مشاوره

کسب و کار در هر کشوری پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. استفاده از کارگزاران خبره در این زمینه کمک می‌کند تا شرکت نوپا با حذف مخاطرات محیطی، تمرکز خود را بر کسب و کار خود قرار دهد. ما در خانه نوآوری و فناوری استانبول، با انتخاب کارگزاران بین‌المللی و با تجربه در کنار شما خواهیم بود.

انواع خدمات

تأسیس شرکت
افتتاح حساب بانکی
وکیل قانونی
حسابداری

خدمات پشتیبان کسب و کار

شرکت‌های ایرانی برای ورود به بازاری جدید با دغدغه‌ها و ابهامات بسیاری مواجه هستند. این ابهامات نظیر میزان تناسب با بازار برای کسب و کار آنها، وضعیت بازار در حوزه فعالیت ‌آنها، قوانین تاثیرگذار بر کسب و کار، وضعیت شرکت‌های رقیب محلی، مشتریان احتمالی، شرکای تجاری بالقوه و از این قبیل در کشور ترکیه، نیازمند انجام مطالعات و پژوهش‌های کاربردی است. نتیجه این مطالعات می‌تواند کمک شایانی به تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و عملیاتی شرکت‌ها داشته باشد.

 

انواع خدمات

خدمات مشاوره کسب و کار بر اساس نتیجه تحقیقات بازار
تحلیل بازار و محیط پیرامون
شناسایی و تحلیل مشتریان/بازار هدف
شناسایی و تحلیل رقبا
مطالعه برای استراتژی و برنامه‌ریزی
مطالعه برای نوآوری و تکنولوژی مرتبط
مطالعه و تحلیل وضعیت اقتصادی

مطالعه و بررسی بازار

خدمات حوزه دیجیتال

عرضه محصول دیجیتال در بازارهای بین‌المللی الزامات خاص خود را دارد. این الزامات بعضا مربوط به بازار هدف مشخصی مانند اتحادیه اروپا است و درمواردی، مرتبط با میزان آمادگی محصول برای عرضه بین‌المللی است.
خانه نوآوری و فناوری استانبول، با بررسی دقیق محصول یا خدمات دیجیتال شما، ضمن بررسی الزامات مورد نیاز محصول در بازار هدف که می‌تواند کشورهایی فراتر از ترکیه را شامل شود، میزان آمادگی محصول شما را نیز ارزیابی می‌کند.

یکی از اهداف استارت‌آپ‌ها و شرکت‌ها از حضور در زیست بوم پویای ترکیه جذب سرمایه است. ما سعی نموده‌ایم با زیرساختی مناسب خدمات زیر را به شرکت‌ها ارائه نماییم:

 

انواع خدمات

جذب سرمایه‌گذاران خارجی
جذب هم بنیانگذاران خارجی
جذب سرمایه گذاران ایرانی در ترکیه

سرمایه گذاری

یکی از روش‌های توسعه کسب و کار، شناسایی شریک تجاری مناسب و معتبر در بازار هدف است. خانه نوآوری و فناوری استانبول تلاش نموده است با ارائه خدمات زیر شرکت‌ها را در این مسیر یاری کند:

 

انواع خدمات

شناسایی شریک تجاری مناسب
اعتبارسنجی و بررسی گزینه‌های همکاری

تسهیل ارتباطات