خانه نوآوری و فناوری استانبول، فضاهای متنوع و مدرنی را با کاربری‌های مختلف برای شرکت‌های عضو خانه نوآوری و فناوری استانبول فراهم نموده است.
یک سالن 8 نفره در کنار دفاتر اختصاصی برای جلسات کوچک پیش بینی شده است و 3 سالن بزرگ 200 متری که قابلیت اتصال و تغییر آرایش با فضای نهایی 600 متر دارند نیز در مجموعه وجود دارد که می‌توانند برای سمینار، همایش، دوره‌های آموزشی، نشست‌های B2B، یا دوره‌های آموزشی مورد استفاده قرار گیرند.
شرکت‌های مستقر در خانه نوآوری و فناوری استانبول، ظرفیتی پیش‌فرض برای استفاده رایگان از این فضاها دارند ولی در صورت نیاز به استفاده بیشتر نیز می‌توانند با هزینه مناسب از این فضاها استفاده نمایند.
اجاره سالن‌های همایش برای سازمان‌ها و شرکت‌های غیر عضو نیز جهت برگزاری برنامه مقدور است.

سالن‌های جلسه و رویداد