حضور در اکوسیستم نوآوری

ترکیه یکی از قطب‌های نوآوری در منطقه است که بیش از 70 شتابدهنده، 68 پارک فناوری و 82 مرکز رشد را در خود جای داده است.
حضور 200 مرکز تحقیق و توسعه شرکت‌های بین المللی در تکیه و عمدتا در استانبول نشان دهنده فرصت‌های زیاد و زیرساخت قدرتمند این کشور در این زمینه است.
طبق گزارش WIPO در سال 2020، ترکیه رتبه 51 نوآوری در دنیا را به خود اختصاص داده است. (دریافت فایل گزارش)برای بهره‌مندی شرکت‌های ایرانی از این امتیازات یکی از اهداف خانه نوآوری و فناوری استانبول، شبکه سازی و حضور شرکت‌ها و استارتاپ‌ها در زیست بوم نوآوری بوده است. به همین منظور ضمن مذاکره با بازیگران اصلی نوآوری در ترکیه شرکت Workinton به عنوان شریک تجاری مرکز انتخاب شد و محل خانه نوآوری و فناوری استانبول در کنار بزرگترین مرکز Workinton در استانبول با بیش از 100 تیم استارتاپی، سرمایه گذار و شتابدهنده تامین شد.
ضمن دسترسی دایمی به این فضا، برگزاری رویدادهای معرفی، رویدادهای شبکه سازی و برنامه‌های مشترک با شتابدهنده‌های ترک برنامه‌هایی است که فرصت‌های ارتباطی زیادی را در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌های ایرانی قرار می‌دهد و زمینه ساز کسب فرصت‌های بی‌شمار در این بازار خواهد بود.