یکی از مهمترین برنامه‌های خانه نوآوری و فناوری ترکیه، برگزاری رویدادهای شبکه سازی تخصصی در اکوسیستم نوآوری استانبول و ایجاد شبکه‌ای در دسترسی برای تیم‌ها و کانال‌های عرضه خدمت و محصول است.
در کنار شبکه سازی تخصصی، تیم‌های تخصصی بازاریابی خانه نوآوری و فناوری استانبول، ضمن بررسی محصول و خدمت شرکت‌ها، بازاریابی اختصاصی این محصولات را انجام می‌دهند.
فرانید بازاریابی متناسب با نیاز شرکت برای شناسایی شریک تجاری، مشتری یا سرمایه‌گذار به صورت دایم انجام می‌پذیرد تا علاوه بر فعالیت‌های مستقل بازاریابی شرکت‌ها، امکان گسترش فعالیت‌های بازاریابی با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت ممکن مقدور شود.
در مدل کسب و کار خانه نوآوری و فناوری استانبول، هزینه‌ای بابت فرایند بازاریابی دریافت نمی‌شود و این مرکز صرفا در صورت موفقیت، بخشی از منافعی که ایجاد می‌کند را دریافت خواهد نمود.
شرکت‌هایی هم که نیازمند مطالعات بازار تخصصی و امکان سنجی ورود به بازار ترکیه باشند نیز می‌توانند این خدمات را از خانه نوآوری و فناوری استانبول دریافت نمایند.

بازاریابی تخصصی